Lidmaatschap

Karakter is een vereniging met als doel de instandhouding van Christelijk Primair Onderwijs in de Alblasserwaard.

Iedereen die instemt met de statuten kan lid worden van de vereniging. In de statuten worden de volgende voorwaarden gesteld aan een lidmaatschap:

  1. meerderjarigheid;
  2. chriftelijke betuiging van instemming met de grondslag en het doel van de vereniging zoals die zijn omschreven in de statuten;
  3. bereidheid tot het betalen van de vastgestelde contributie.

De vereniging heeft als grondslag de Bijbel, de Heilige Schrift als Gods Woord, naar de belijdenis van de Kerken van de Reformatie, vastgelegd in de Drie Formulieren van Enigheid.

De contributie bedraagt € 10,- per jaar per lid.

Wilt u ook lid worden en uw betrokkenheid tonen aan de vereniging, meldt u met dit inschrijfformulier aan!

©2024 Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaardontwerp en realisatieNovente logo