ANBI

Voor onze vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaard (fiscaal nr.: 0026.88.190) is er een beschikking door de Belastingdienst verstrekt en zijn we aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De ANBI-status geeft een fiscaal voordeel bij het doen van giften aan onze vereniging.  Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de onderstaande tekst, afkomstig van de site van ANBI, of de website van de Belastingdienst.

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 heeft een ANBI een aantal publicatieverplichtingen. Hieronder staan de gegevens die door een ANBI gepubliceerd moeten worden.

 • De hoofdlijnen van het beleidsplan.
 • Het beloningsbeleid voor het personeel; hiervoor verwijzen wij naar hetgeen geregeld is in de cao PO 2018-2019.
 • De bestuurssamenstelling, hiervoor verwijzen we naar de pagina bestuur en toezicht.
 • In het recente jaarverslag vindt u de navolgende gegevens:
  • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  • De financiele verantwoording:
   • Balans en toelichting op de balans
   • Staat van baten en lasten en de toelichting
   • Analyse jaarrekening
   • Kasstroom

Mocht u meer informatie willen ontvangen kunt u dit opvragen bij het secretariaat van de vereniging via [email protected]

©2024 Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaardontwerp en realisatieNovente logo