Karakter is een christelijke schoolvereniging op gereformeerde grondslag, waarin de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid hun centrale plaats hebben. Deze christelijke identiteit is duidelijk herkenbaar.

Binnen het christelijk onderwijs dat Karakter biedt, zijn alle kinderen welkom. De vormgeving van de identiteit van de scholen wordt mede bepaald door de context waarin de scholen staan. Dit houdt in dat er diversiteit, binnen de kaders, in de identiteitsvormgeving van de verschillende scholen zal bestaan. Concreet betekent dit:

  • De scholen hanteren een open toelatingsbeleid voor leerlingen.
  • De scholen hanteren een gesloten aannamebeleid voor leerkrachten, dat past bij de identiteit van de vereniging en van de scholen.

Uitgangspunten voor ons werken

  1. Het Woord van God is de basis van ons handelen
  2. In alles wat we zeggen en doen hebben we al onze kinderen op het oog
  3. We zijn betrouwbaar in de dingen die we zeggen en doen, integriteit staat hoog in het vaandel
  4. Karakter zoekt waar mogelijk de samenwerking met aanverwante verenigingen.
  5. De goede dingen doen en de dingen goed doen, staat op ons netvlies gebrand.
©2024 Vereniging Scholen met de Bijbel Alblasserwaardontwerp en realisatieNovente logo